loading
Изработка на витражи

Витражът винаги е бил едно от най-ефектните и впечатляващи изкуства. Днес витражи се използват за преградни елементи в интериора, осветителни тела, светещи тавани, мебелни елементи и т.н., което разширява приложението на този вид изкуство и го доближава до хората, правейки го приложим, във всеки вид архитектура, а не само в катедралите. В зависимост от предназначението

на витража, от архитектурната среда, в която ще се помести, от желанието на клиентите и от светоусещането на художника, се предлагат различни техники за изработка на витражни продукти. За да се направи един витраж, се изисква специално оборудване и много опит, защото процесът е продължителен. Фирмата предлага пълния цикъл от услуги, необходими за реализацията на проекта. Проучване на обекта и неговите специфични особености. Предоставяне на информация за подобни обекти и модели, подпомагайки избора на клиента. Проектиране на идеите, компютърна визуализация на бъдещия обект.